Quản trị ngôi sao

Bầu trời này là vô tận, thông thái đến đó là hết rồi. Khi chúng ta là một cá nhân đạt thành tích nào đó, gọi là "ngôi sao", thì...