Trò chơi của sự tin tưởng

Ngày nay, vấn đề của chúng ta không chỉ là mọi người đang mất niềm tin, mà là môi trường của chúng ta đang có những hành động chống lại sự phát triển của niềm tin.

Đó là sự hoài nghi hoặc sự ngây thơ trong sáng. Rõ ràng, chúng ta chỉ “đơn giản” là sản phẩm của  môi trường của chúng ta, và những TRÒ CHƠI (GAMES) sẽ nhắc nhở chúng ta: chúng ta là môi trường của nhau. Trong ngắn hạn, trò chơi xác định người chơi. Nhưng, về lâu dài, chính chúng ta – những người chơi xác định trò chơi.

Vì vậy, hãy làm những gì bạn có thể làm, để tạo điều kiện cần thiết để phát triển niềm tin: Xây dựng mối quan hệ, tìm điểm đôi bên cùng có lợi (win-win), giao tiếp rõ ràng. Làm được như vậy, chúng ta có thể ngừng công kích và bắn giết lẫn nhau, cùng nhau ra khỏi chiến hào của chính mình, và băng qua vùng đất không người để đến với nhau… để sống và được sống.

Thao Vo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *