Tự tin (Confidence):
Các biểu hiện: Tin tưởng bản thân, lắng nghe người khác và chấp nhận quan điểm của họ. Đa số truyền cảm hứng người khác và hay nhìn vào điểm mạnh người khác.

Kiêu ngạo (Arrogance):
Các biểu hiện: thiếu tôn trọng người khác, mọi thứ chỉ xoay xung quanh mình và tư duy: “Tôi luôn luôn đúng, anh/chị/em là sai.” Đa số nhìn khía cạnh tiêu cực và điểm yếu người khác.

 

Một số dấu hiệu cần chú ý giữa đường ranh giới:

1. Tin rằng mình là người thông minh nhất.
2. Không chịu học hỏi.
3. Không dám nhận lỗi, có khuynh hướng đỗ lỗi.
4. Thiếu kiên nhẫn lắng nghe.
5. Coi mình là trung tâm: Lợi ích của bản thân lớn hơn lợi ích tập thể, tổ chức.
6. Sử dụng một số ngôn từ mang tính mỉa mai.
7. Luôn cảm thấy bất an: “Mình cần sự tán dương từ bên ngoài và vì thế mình luôn tự trấn an rằng mình là người giỏi nhất. Về lâu về dài, việc này kéo theo thói quen soi mói và chỉ trích lỗi sai của đồng nghiệp. Mình không ngừng so sánh bản thân với những người khác và thấy hả hê trước thất bại của những người xung quanh.”
8. Tự ca ngợi bản thân: “Không ngừng khoe khoang về thành tựu của mình. Thích nói về mục tiêu của mình nhưng không bao giờ công nhận công sức mà người khác bỏ ra cũng như tin rằng đồng nghiệp mình không đáng nhận được sự đánh giá tốt.

Source images: Internet

Thao Vo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *