Tag: su doi

Quản trị ngôi sao

Bầu trời này là vô tận, thông thái đến đó là hết rồi. Khi chúng ta là một cá nhân đạt thành tích nào đó, gọi là “ngôi sao“, thì bây giờ chúng ta phải chuyển sang học hỏi làm sao để quản trị ngôi sao. Rõ ràng hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Để trở thành một ngôi sao một mình đã khó, thì làm sao lãnh đạo cho cả một đội, nhóm của mình thành ngôi sao thì càng khó khăn…