Tag: suy ngam

Tự tin và kiêu ngạo: Ranh giới mỏng manh

Tự tin (Confidence): Các biểu hiện: Tin tưởng bản thân, lắng nghe người khác và chấp nhận quan điểm của họ. Đa số truyền cảm hứng người khác và hay nhìn vào điểm mạnh người khác. Kiêu ngạo (Arrogance): Các biểu hiện: thiếu tôn trọng người khác, mọi thứ chỉ xoay xung quanh mình và tư duy: “Tôi luôn luôn đúng, anh/chị/em là sai.” Đa số nhìn khía cạnh tiêu cực và điểm yếu người khác.   Một số dấu hiệu cần chú ý giữa…